TDC tilkendegivelse vedrørende hurtigt bredbånd


Til alle beboere på Hornsherredvej mellem nr 197 og nr 322 og alle på Granbakken.

Er du utilfreds med hastigheden på din bredbåndsforbindelse, så er der måske en løsning på vej. Vi er 2 beboere der har kontaktet TDC for at undersøge muligheden for en væsentlig forbedring af de nuværende forhold. Som det er nu, er vi forbundet til centralen i Lyndby med kobberkabler der for manges vedkommende giver lange svartider på internettet, og dårlig eller ingen tv-forbindelse.

I Gershøj havde man samme problemer, men TDC har nu etableret en løsning via fiberforbundne undercentraler til centralen i Kirke Hyllinge.

Planen er, i lighed med Gershøj-løsningen, at TDC opstiller en fiberforbundet undercentral nord for Lyndby, som beboerne kan tilsluttes til med de nuværende kobberkabler. Dermed undgås de udfald i forbindelsen som mange oplever, og man får en fremtidssikring til alle de nye ting der sker via internettet.

Kravet fra TDC for at etablere undercentralen er at mindst 40 beboere er interesserede i løsningen.

TDC har meget rimelige bredbåndspriser, kvalitet og hastighed taget i betragtning. De er fra 259 til 349 kr/måned afhængig af den garanterede hastighed. Læs mere her: Bredbaandspriser.pdf

TDC har givet os tibud på TV pakker fra 449 kr/måned. Læs mere her: Tilbud.pdf

TDC oplyser vedrørende binding:

Der er ikke binding på vores tv pakker. Dvs at hvis en kunde vælger at starte med at prøve vores tv og bredbånd så er der ikke binding på produkter. Heller ikke hvis tv delen nedlægges efter f.eks 30 dage og der kun fortsættes med bredbånd. Hvis der vælges kun bredbånd så er der binding på 6 mdr pt.

Du bedes udfylde nedenstående tilkendegivelsesblanket, og returnere den til en af os. Bemærk at det ikke er en bestillingsblanket, blot en tilkendegivelse som vi kan bruge til at overbevise TDC om at de skal etablere en ny undercentral.

Udfyldte “tilkendegivelser” kan afleveres enten på papirform i vores postkasser, eller sendes via email til bredbaand@granbakken.dk. Du kan finde blanketten som PDF-fil her: Tilkendegivelsesblanket.pdf

Med venlig hilsen
Jesper Elkjær, Hornsherredvej 304, 4070 Kirke Hyllinge
Hans Larsen-Holst, Granbakken 8, 4070 Kirke Hyllinge

Tekniske spørgsmål bedes rettet direkte til TDC. Vi har været i kontakt med account manager Thomas Strunge Sejr, tlf 51 50 33 50, email thse@tdc.dk.

Læs mere om Gershøj-løsningen her:
http://lejrelokalavis.dk/nyheder/2015/03/10/gershoej-og-saeby-faar-endelig-effektivt-bredbaand

Læs mere om bredbånd i Lejre kommune her:
http://www.lejre.dk/nyheder/2015/august/bedre-mobil-og-bredbaandsdaekning-paa-vej

Læs om Netflix hastighedskrav her:
https://help.netflix.com/da/node/306

Status på dette projekt kan ses på https://granbakken.dk/tdc

————————————————————— klip her ———-

Tilkendegivelse

Navn:
Adresse:
Postnr. / By: 4070 Kirke Hyllinge
E-mail:
Tlf.nr.:
Underskrift:
✓ Ja tak, jeg forventer at bestille følgende (sæt kryds)
[   ] TDC TV
[   ] TDC Bredbånd