Ærindekørsel

1. august 2000

 Der opsættes vejskilt for at begrænse trafikken.

Skilt opsat i 2000
1. august 2000

Roskilde Politi
Kornerupsvænge 12
4000 Roskilde

Vedrørende: Opsætning af vejskilt på privat vej.

Vi skal hermed søge om tilladelse til at opsætte vejskilt C22.1 med undertavlen: “ærindekørsel til beboere og ROAR tilladt”.
Skiltet, der leveres fra Tåstrup Vejskiltefabrik, skal opsættes ved indkørslen til Granbakken fra Hornsherredvej -enten på stander eller i galge.
Baggrund for denne foranstaltning er, at vi på vores smalle vej i stigende grad er plaget af uvedkommende trafik, blandt andet af busser og biler til feriekolonien “Hyrdehuset”, der har indkørsel fra Hornsherredvej 314, men som forledes til at køre ind på Granbakken, fordi feriekolonien “Roar”, der har indkørsel ad Granbakken, med Amtets tilladelse har opsat et “blåt” skilt med teksten “lejrskole”
Vi har siden 1997, uden held, forsøgt at få ændret denne skiltning, så vi håber, at opsætning af vejskilt c22.1 kan dæmme op for den uvedkommende færdsel.
p.b.v
Peter Stochholm
Formand for bestyrelsen