Trafiklys

Hornsherredvej får trafiklys.

11. marts 2014

Fra Lejre Lokalavis:

rsz_trafiklys_Featured_Cropped_Image

Anlægsarbejdet med de tre signalanlæg langs Lindenborgvej i og omkring Gevninge blev afsluttet i sidste uge, hvor lyskrydset Hornsherredsvej-Lindenborgvej blev taget i brug.

Af Palle Bruselius

Det blev markeret, da formanden for Udvalget for Teknik og Miljø, Martin Stokholm, afholdt indvielse/tænding af det sidste anlæg i krydset Lindenborgvej-Hornsherredvej torsdag den 6. marts.

Der er anlagt tre nye signalanlæg på Lindenborgvej ved henholdsvis Orehøjvej. Hornsherredvej og Gevninge Vestvej.

Anlæggene har ikke medført større fysiske ændringer i de tre kryds. Den eneste virkelig synlige ændring er, at der nu er etableret lyskryds.

Disse skal bidrage til at forbedre sikkerheden og trygheden langs Lindenborgvej samt for de trafikanter, der skal krydse vejen.

Alle tre anlæg bliver styret af trafikken på vejene – men med Lindenborgvej som hovedprioritet. På sidevejene til Lindenborgvej ligges spoler i asfalten, så bilerne kan markere og dermed få grønt. Der opsætte trykknapper til fodgængere i forbindelse med fodgængerfelterne, så de kan markere og få grønt.

Udover opsætning af signalmaster er der i forbindelse med projekterne gennemført en tilpasning af gadebelysning. I krydset ved Hornsherredvej er der opsat ny gadebelysning.

Lejre Kommune indhentede pris på anlægsarbejdet hos fire forskellige entreprenører og valgte TTS til at udføre projektet. TTS har haft Nordkysten som underentreprenør. Anlægget af de tre signalregulerede kryds koster samlet 2,36 millioner kroner.

Trafiksikkerhedspuljen for 2012 blev prioriteret til de tre signalprojekter og herudover blandt andet til kampagner og trafiktællinger.

Den 6. marts 2013 besluttede udvalget for Teknik & Miljø, at trafiksikkerhedspuljen skulle disponeres til etablering af signalregulering i krydsene Lindenborgvej-Orehøjvej, Lindenborgvej-Gevninge Vestvej og Lindenborgvej-Hornsherredvej og en opstramning af afstribningen på Lindenborgvej gennem Gevninge samt øvrige trafiksikkerhedstiltag blandt andet kampagner, trafiktællinger med mere skulle gennemføres.

Der blev frigivet en anlægsbevilling på i alt 2.876.800 millioner kroner til projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale og anlæg, Anlægsbevillingen skulle finansieres af det i budget 2012 afsatte rådighedsbeløb på 3.076.800 millioner kroner fra puljen til “Trafiksikkerhed”,

Nu – nøjagtig på årsdagen for udvalgets beslutning blev det tredje og sidste lyskryds taget i brug.

Martin Stokholm henledte opmærksomheden på, at man nu arbejdede med at forbedre trafiksikkerheden ved skolerne.