Motorvej

22. november 1972

Holbækmotorvejen.

Vejdirektoratet skrev i 1972:

Den motorvejsparcel, som nu tages i brug, nemlig strækningen fra Roskilde Vest til Kirke Sonnerup, indgår som en del af Holbækmotorvejen, der skal forbinde København med Nordvestsjælland og en del af Midtsjælland. Udbygningen af Holbækmotorvejen indledtes, da der som følge af de overordentlig vanskelige trafikforhold på hovedvej A 1 ved passagen gennem Hedehusene, i årene 1957-1960 blev anlagt en omfartsvej med motorvejstandard nord om Hedehusene fra Baldersbrønde til den i 1953 åbnede omfartsvej syd om Roskilde. I 1962-64 ombyggedes omfartsvejen syd om Roskilde til Motorvej i forlængelse af omfartsvejen ved Hedehusene og med samme profil og standard som denne. I slutningen af 50’erne blev det klart, at landevejen mellem Roskilde og Holbæk, især strækningen Holbæk-Elverdam, kun i en begrænset årrække ville kunne betjene den stadig voksende trafik. Trafikmængden på denne vej voksede markant mere end gennemsnittet på tilsvarende veje, hvilket for en stor del hidrørte fra udviklingen af de store sommerhusområder i Odsherred. Efter forhandlinger mellem Holbæk og Roskilde amtsråd og vejdirektoratet blev det i 1960 indstillet til ministeriet for offentlige arbejder, at der blev truffet bestemmelse om bygning af en motorvej fra Roskilde omfartsvej til omfartsvejen syd om Holbæk.

Motorvejen åbnes for trafik 22/11 1972. Ved åbningen af denne motorvejsparcel sker en stor forbedring af vejforbindelsen fra det nordvestlige Sjælland (Holbæk) til Københavns området. Specielt den store trafik fra sommerhusarealerne har givet anledning til kødannelser og lange ventetider. Også for den lokale trafik sker der store forbedringer ved åbningen af motorvejsstrækningen, idet det nu også i de travle perioder bliver muligt at benytte hovedlandevej A4 som en mere lokal forbindelsesvej. Holbækmotorvejen er således åbnet for trafik fra Baldersbrønde øst for Hedehusene til Langerød ved omfartsvejen syd for Holbæk, en samlet strækning på i alt ca. 40 km.

Luftfoto
Ruteføring mellem Gevninge og Uglestrup
Pæledæk ved Borrevejle vig
Holbækmotorvejen 1972