Fritagelse for ejendomsskat

21. september 1967

Efter klage over vurderingen fritages foreningen for ejendomsskat:


Brev 21. september 1967
Brev 21. september 1967