Friske piger

1940

Friske piger.

Friske piger

I 1936 kunne Roskilde Byfestkomite indvie en splinterny feriekoloni bygget for midler indkommet ved de årlige byfester i Roskilde, afholdt siden 1932. Kolonien lå ved Lyndby Strand i Hornsherred. Den fik Navnet Roar efter den sagnkonge, der skulle have grundlagt Roskilde. En flok friske piger er her foreviget i sommeren 1940 sammen med personalet, der sørgede for deres forplejning. Når pigerne tog hjem, rykkede et nyt hold ind. Drenge og piger blev aldrig blandet. I 1960’erne dalede interessen for at sende sine børn på koloni i takt med at de gode tider slog igennem. I 1963 blev feriekolonien derfor nedlagt og udlejet til en udflytter børnehave. Nu var der nemlig brug for børnehaver, fordi mange kvinder søgte ud på arbejdsmarkedet.

Fra: Roskilde lokalhistoriske arkiv