Lejrskoler

16. juni 2000

Efter naboklager, præciserer kommunen at “Hyrdehuset” og “Roar” er lejrskoler.


Bramsnæs Kommune

Bramsnæs Kommune
Direktionen
Rådhuset
Lyndby Gade 19
Lyndby
4070 Kirke Hyllinge

Grundejerforeningen Granbakken
v/ Jonna Pedersen
Granbakken 8
Lyndby Strand
4070 Kirke Hyllinge

Dato: 16. juni 2000
Vores j.nr.: 0l.02.05G0l
Deres j.nr.:
Sagsbehandler: Jørgen Lerhard
E-mail : j.lerhard@bramsnaes.dk

Vedrørende foreningens klager over feriekolonierne “Hyrdehuset” og “Roar”

I fortsættelse af tidligere breve, senest kommunens brev af 4. april, og mødet afholdt den 16. marts 2000, kan det oplyses at sagen blev behandlet af udvalget for teknik- og miljø den 5. juni 2000.

Udvalget besluttede på mødet at kommunen overfor Hyrdehuset og Roar indskærper lokalplanens anvendelsesbestemmelser, d.v.s. at det præciseres overfor de to institutioner at ejendommene kun kan anvendes til det formål der er nævnt i lokalplanen, nemlig lejrskoler, eller dermed beslægtede formål. Da Hyrdehuset, også ved lokalplanens vedtagelse, var en spejderhytte, er det opfattelsen at lejrskole aktiviteter også dækker spejderaktiviteter.

Det betyder samtidig at ejendomnene ikke kan anvendes til almindelig udlejningsformål til andre aktiviteter, fx firmafester, almindelig selskabelighed m. v.

Udvalget har samtidig besluttet, at de implicerede parter vil blive indkaldt til et møde for nærmere at orientere om udvalgets beslutning.

Der vil blive indkaldt til et sådant møde i august måned.

Med venlig hilsen

Carsten Rasmussen
Borgmester

Jørgen Lerhard
Forvaltningschef


 

Roskilde Dagblad ?

Naboer trætte af ballade fra lejrskoler

Kommune kalder dem til orden
Fastboende naboer i Lyndby Strand til de to lejrskoler, Hyrdehuset og feriekolonien Roar, håber nu på fred for fulde og højtråbende folk.

Ihvertfald har Bramsnæs Kommune nu igennem et møde og med et brev indskærpet bestyrelserne for de to lejrskoler, at der ikke foregår almindelig udlejning af de to huse.
Det er Grundejerforeningen Granbakken i Lyndby Strand, der har klaget over støj, larm og ballade med fulderikker fra de to lejrskoler.
Grundejerforeningen har klaget over, at der i stigende grad er aktiviteter, som ikke ligger inden for lejrskolevirksomhed. Det være sig firmafester, foreningssammenkomster og familiefester i de to huse og grunde.

Granbakken har bedt kommunen om at skride ind med henvisning til miljøbeskyttelsesloven og lokalplanen. Men miljøbeskyttelsesloven kan kun anvendes over for virksomheder, ikke over for mennesker. Og i lokalplanen er der ikke også ordensregler for opførsel og hensyntagen til andre, der bor i nærheden.
Her gælder politivedtægten, og klager skal derfor rettes til politiet.
-Vi kan ikke nedlægge forbud mod voksen-fester i husene, men kun indskærpe dem, at bruge husene som lejrskoler. Oplever naboern så støj, er det politiets opgave. Men folk bør jo vise hensyn overalt, fastslår Lilian Ketelsen, Ejby.
Hun er formand for kommunens udvalg for teknik og miljø, der har haft klagen til diskussion inden sommerferien.

riv