Hornsherredværket

19. juni 1973

Hornsherredværket etableres i 1972 og i 1973 indkalder kommunen til orienteringsmøde:

BRAMSNÆS KOMMUNE
Teknisk forvaltning.

Kommuneingeniøren.
Ejby, 4070 Kr. Hyllinge
Den: 19. JUN. 1973
J. nr. 73.4.1.

Hr. ingeniør Steen Petersen
Toldbodgade 13
4000 Roskilde

Vedr. eventuel vandforsyning fra ”Hornsherredværket”

I forbindelse med Roskilde kommunes nær forestående vandindvinding fra “Hornsherredværket” sammenkalder Bramsnæs kommune herved de berørte vandværker og mellemliggende ejendomme med egne brønde og boringer til et orienterende møde om eventuel samlet vandforsyning med hovedledninger fra “Hornsherredværket” eller anden ordning til erstatning for den påregne de grundvandssænkning. De formentlig berørte områder er beliggende i

St. og LI. Karleby, Sæby med Sæby Huse, Lyndby, Uglestrup og Rye, der særligt ønskes repræsenteret, men også længere borte beliggende ejendomme kan eventuelt blive berørt. Mødet finder sted i Ejby Forsamlingshus tirsdag d. 26/6 1973 kl. 19.00.

Hornsherredværket


På et møde den 20. januar 1975 med Bramsnæs kommune aftales det at foreningen ikke tilsluttes Hornsherredværket, men at der etableres en 50 mm stikledning for eventuel senere tilslutning.


Hornsherredværket etablerer i 1972 vandledning tværs over fjorden. Billederne vises vandledningen før den blev sænket ned på bunden.

Vandledning under fjorden

Vandledning under fjorden