Hyrdehuset

1984

Hyrdehuset.

Hornsherredvej 314. Den syvfags bindingsværkslænge (ca. 1750).
Hyrdehusets historie går tilbage til 1700-tallet, hvor det antageligvis blev opført af Lyndby landsbylav til brug for landsbyens hyrde. Hyrdens arbejde bestod blandt andet i at vogte landsbyens ungkreaturer, som græssede på de fælles engarealer omkring Ørbakken. Efter udskiftningen i 1802 blev Hyrdehuset lagt til den nordligst beliggende gård, mens det i 1885 fulgte med en udstykket gård – Lyndby Møllegård. I 1935 blev huset solgt til KFUM i Roskilde, som i perioden 1937 til 1975 benyttede huset i forbindelse med spejderlejre, offentlige kristelige friluftsmøder og forskellige former for weekendophold. I løbet af 1970’erne blev pladsforholdene dog for trange til disse aktiviteter, og der blev bygget et nyt lejrcenter, som stod færdigt i 1975 og overtog lejr- og mødefunktionerne fra det gamle hyrdehus.
hyrdehuset1991-2