Vejsyn

11. februar 2003

Vejsyn.

Da vi var uenige med Roar om fordelingen af omkostninger til vejvedligeholdelse, blev kommunen anmodet om et vejsyn.
Deklarationen fra 1937 siger “… Matr.Nr. 3-n [Roar] Lyndby, der har Vejens fremtidige Vedligeholdelse …”.

Kommunen svarede den 11. februar 2003:

Vejsyn 2003