Bramsnæs kommune

 1. april 1970

Bramsnæs kommune dannes ved kommunalreform.

Bramsnæs kommune
Bramsnæs kommune

Den 1. april 1970 blev Kommunalreformen gennemført. Hermed blev antallet af kommuner nedbragt fra 1360 til 277.

Bramsnæs kommune dannes ved en sammenlægning af Hyllinge-Lyndby, Rye-Sonnerup og Sæby-Gjershøj kommuner i det hidtidige Københavns amt.

Mod nord er nabokommunen Skibby i Frederiksborg amt.

Mod vest er nabokommunerne Holbæk og Tølløse i Vestsjællands amt.

Mod syd er nabokommunerne Hvalsø og Lejre i Roskilde amt.