Foreningen døbes

10. juli 1966

Foreningen døbes “Granbakken” på et bestyrelsesmøde.

Granbakken forår 1969
Granbakken forår 1969

Sognerådet godkender navnet:


KOMMUNEINGENIØREN – BYGNINGSINSPEKTØREN
I HYLLINGE-LYNDBY KOMMUNE
KIRKE HYLLINGE  – TLF.  (03-403)  KR. HYLLINGE 306

Kr. Hyllinge, den 22-3 1967

Herr ing. E. Larsen-Holst
Aftenbakken 18,
Søborg.

Vedr.: Vejskilt for matr.nr. 3-s, Lyndby.

For Hyllinge-Lyndby sogneråd skal jeg herved meddele Dem, at Deres ansøgning om godkendelse af vejnavnet “Granbakken” og det foreslåede vejskilt samt husnumrene kan godkendes som ansøgt.

Det ene eksemplar af den førnævnte plan er sendt til Kirke-Hyllinge postkontor til orientering.

./. Kopi af tilbud fra “Colour Reflex” returneres.

Med venlig hilsen
p.s.v.

Sv. Chr. Svendsen
kommuneingeniør, cand.polyt