Forurenet drikkevand

  1. september 2020

Godt 500 husstande på Hornsherred skal koge drikkevandet

Måling af drikkevandet på en del af Hornsherred viser tegn på forurening. Det har betydning for de husstande, som får vand fra FORS’ Vandværk Hornsherred

Skrevet den. 1. september 2020

Alle berørte borgere vil få direkte besked via SMS. De vil blive opfordret til at koge vandet i mindst to minutter, inden de drikker det eller bruger det til madlavning, opvask eller kaffebrygning. Det er ikke farligt at tage brusebad i vandet eller at vaske tøj.

Kogeanbefalingen gælder for landsbyerne Store Karleby, Lille Karleby, Lyndby, dele af Lyndby Strand, Uglestrup og Rye.

Baggrund
Forsyningsselskabet FORS udtog torsdag den 27. august 2020 rutinemæssige vandprøver fra Vandværk Hornsherred. Prøvesvaret, forelå tirsdag den 1. september og viser forekomst af enterokokker og coliforme bakterier. Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed besluttet at anbefale de berørte borgere at koge drikkevandet. 

Næste skridt
FORS er i gang med at finde årsagen til forureningen og kontakter alle relevante forbrugere via SMS og opdaterer løbende på www.fors.dk
Læs også her: www.fors.dk/kogvandet

Der er udtaget nye prøver 30. og 31. august, og svaret på analyserne vil være klar på fredag den 4. september. Vi vil løbende orientere om situationen her på hjemmesiden. 

Hvis du bliver utilpas
Generelt anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed at du skal drikke rigeligt med væske, hvis du får maveonde. Hvis du oplever høj feber med opkast og diarré eller voldsomme mavesmerter, skal du kontakte Lægevagten Region Sjælland på tlf. 70 15 07 00. 

Rent drikkevand igen i kommunerne Roskilde og Lejre

25. september 2020

**Vandet er ikke forurenet i Roskilde Kommune. Det er ikke os der har udsendt SMS. Du kan trygt drikke vandet **

Ny pressemeddelelse

De seneste prøvesvar fra kommunerne Roskilde og Lejre på analyser af drikkevandskvaliteten fra Fors A/S viser, at kvaliteten af drikkevandet er tilfredsstillende. Derfor ophæver Roskilde Kommune og Lejre Kommune anbefalingen om at koge drikkevandet – koldt vand direkte fra hanen kan igen bruges til at drikke, lave mad og vaske op. Det er ikke nødvendigt at lade vandet løbe, inden du bruger det.

I de kommende uger vil Fors A/S overvåge vandkvaliteten dagligt.

Fors A/S forsøger at kontakte alle relevante forbrugere via SMS, hjemmeside og sociale medier. Roskilde Kommune og Lejre Kommune opfordrer til at give beskeden videre til naboer og familie – især til de, der ikke bruger digitale medier.

Baggrund

Tirsdag den 1. september anbefalede Roskilde Kommune og Lejre Kommune borgerne og virksomheder i Fors A/S’ forsyningsområde – altså i store dele af kommunen – til at koge drikkevandet. Det skete efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af drikkevandsprøver udtaget på Hornsherredværket, som viste forekomst af enterokokker og coliforme bakterier.

Hele ugen har Fors A/S overvåget vandkvaliteten nøje, og de seneste prøvesvar viser, at drikkevandet fra Fors A/S igen er tilfredsstillende. Derfor har Roskilde Kommune og Lejre Kommune i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed besluttet, at det ikke længere er nødvendigt at anbefale borgerne at koge drikkevandet.

Årsag til forureningen

Fors A/S undersøger, hvad årsagen til forureningen er. Den er endnu ikke fundet.

”Hos Fors A/S har vi skærpet fokus på at opspore den mulige årsag til forureningen, så vi undgår lignende situationer. Desværre kan vi endnu ikke sige, hvad den præcise årsag til forureningen har været. Vi kører med et udvidet prøvetagningsprogram af drikkevandet, og det fortsætter vi med, indtil vi i samarbejde med kommunerne vurderer, at vi igen kan følge de almindelige procedurer,” fortæller produktionsdirektør i Fors A/S, Henrik Correll.