Postkasser

Marts 1984

P&T forlanger at man har en postkasse

P&T Skibby

Til formanden
for grundejerforeningen

Journal nr. 200.
Dato Marts 1984.

 

Fritidshusområder.

I 1983 orienterede postkontoret Dem om, at hver enkelt grundejer i fritidshusområder ifølge lov af 4. februar 1983 har pligt til at opstille brevkasse i skel ved indgangen til hver parcel.

Et flertal af grundejere har efterkommet opfordringen.

De grundejere som endnu ikke har foretaget opstillingen, vil i brev, der udsendes i marts/april d.å. påny blive opfordret til at bringe afleveringsforholdene i orden, og om at postomdelingen, såfremt dette ikke sker inden l. maj 1985, uden yderligere varsel vil blive indstillet. Eventuel post vil herefter blive lagt til afhentning på posthuset med 7 dages henliggefrist.

Med venlig hilsen

H.Ø. Jacobsen

Postmester