Roar-fonden

1992

Roar skifter ejer fra Roskildefonden til Roar-fonden.

ROAR-fonden er er selvejende institution (fond), stiftet af Foreningen Roskildefonden. Jf. institutionens vedtægter § 4 ledes Fonden af en bestyrelse, hvoraf 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen.

Valgperioden bestemmes af de udpegende organer, dog max. 4 år. Medlemmet vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.